Forsiden | Ydelser | Sådan arbejder vi | Kontakt os | TELEFON 32 10 50 10

Fast vagt på udadreagerende borgere på bosteder,
hospitaler og plejehjem

Vi håndterer udadreagerende borgere på hospitaler, bosteder og plejehjem,
ved brug af pædagogiske konfliktnedtrapningsmetoder og hvis dette ikke
virker ved, at anvende lovlig og blide magtanvendelser for, at opretholde
sikkerheden og trygheden på afdelingen. Brug af magt har afsæt i psykiatriloven,
serviceloven og straffeloven, og foretages altid så skånsomt og kortvarigt
som muligt.

Håndtering af borgere med risikoadfærd

Vi hjælper borgere som er urolige eller konfliktskabende.
Pga. borgerens svækkede kognitive evner og sygdomsforløb vil konfliktskabende
borgere ofte ikke være i stand til at berolige sig selv eller kunne undgå konflikter
med personalet eller andre beboere. Vores medarbejdere hjælper borgeren til at
undgå konfliktsituationer, bl.a. ved at imødekomme borgerens behov og forebygge
overstimulering. Vores personale kan via spejlings- og afledningsteknikker samt
relationsdannelse til borgeren hjælpe borgeren med at føle sig værdsat, forstået
og imødekommet samtidig med at vores personale sætter grænser op for borgerens
uhensigtsmæssige adfærd og sikrer at personalet kan passe deres arbejde under
trygge rammer.

Impulsstyrede borgere og borgere som ikke kan behovsudsætte kan være meget
ressourcekrævende. Vi håndterer denne type borgere med pædagogiske tiltag
som forebygger og forhindrer konfliktsituationer og udadreagerende adfærd.

Håndtering af urolige borgere

Fast vagt på dørsøgende borgere

Håndtering af borgere med selvskadende adfærd

Konflikthåndtering målrettet borgerens sygdom

Specialteams

Bliv vikar eller fastansat

Er du pædagoguddannet, sosu assistent eller sygeplejerske som søger nye udfordringer?
Kan du håndtere udadreagerende borgere med risikoadfærd og er god til at skabe tryghed og struktur?
Send din ansøgning og kontaktoplysninger til os: info@psyk-vikar.dk

Kontakt os

Tlf. 32 10 50 10
Åben alle dage 06:00 - 21:00.
Cookies: Denne hjemmeside anvender kun cookies til tekniske nødvendige formål, hjemmesiden anvender ikke tredjeparts cookies og vores statistikcookies registrerer ikke din ip-adresse, og kræver derfor ikke dit samtykke.

Dagens tags: Håndtering af udadreagerende borgere på bosteder, plejehjem og psykiatriske institutioner. Fast vagt bosteder København - Vikarbureau Furesø - Psykiatri vikarkorps - psykiatri center Bagsværd - Fast vagt vikar - IBM.com | Psykiatrisk Vikarkorps - håndtering af udadreagerende borgere på bosteder, plejehjem og sikrede institutioner på Sjælland og Fyn, Vikarcenter Psykiatri, vagt bosted, fast vagt plejehjem, psykiatrifaglige vikarbureauer